top of page

Våre tjenester:

Helhetlig stedsforståelse

Vi tilbyr en stedsanalyse som kombinerer sosiokulturelle metoder med en fysisk stedsanalyse. Å se stedet helhetlig med både fysiske og sosiale forutsetninger er essensielt for en sosialt bærekraftig utvikling. 

Lede og designe medvirkningsprosesser

Vi tilbyr prosessledelse på alt fra komplekse samskapingsprosesser med offentlig/privat samarbeid til innbyggerinvolvering. Vi utarbeider aktørkartlegging, designer prosessen, håndterer et mangfold av metoder og leder prosessen.

Landskapsarkitektur.
-Bomiljø, offentlige rom og møteplasser

Vi tilbyr tjenester innen landskapsarkitektur med kompetanse på bomiljø, offentlige rom og møteplasser. Vi er særlig bevist å sammenhengen mellom fysisk form og sosiale behov, og designer alltid i kombinasjon med kunnskap om lokale behov og utfordringer.

Podkastproduksjon

Vi har over to års erfaring med podkastproduksjon og skreddersyr en podkast til ditt behov som formidler den unike historien deres.

Sosial bærekraft i en reguleringsplanprosess 

Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med reguleringsplanprosess for hvordan dere kan jobbe med og sikre sosial bærekraft i planarbeidet. 

bottom of page