top of page

Ta kontakt

fellesbilde.png

Hvem er vi?

"Våre steder" består av engasjerte fagfolk innen landskapsarkitektur og planlegging.


Våre fysiske omgivelser kan bidra til å skape  lokalsamfunn hvor folk opplever livskvalitet.

Det ønsker vi å bidra til.

 

Vi ønsker å formidle kunnskap, utvikle kunnskap, dele kunnskap, og bidra til at alle dere som arbeider med å forme nabolag, bydeler og lokalsamfunn blir skikkelig gode på det dere driver med.

Ragnhild Sletten Augustsen

Karoline Birkeli-Gauss

Senior landskapsarkitekt. Ragnhild har de siste årene hatt rollen som fagansvarlig landskapsarkitekt i urbane transformasjonsprosjekter og har særlig kompetanse på bomiljø, bymiljø, gater og  møteplasser.

 

Hun har plankompetanse innen formelle planprosesser og stedsutvikling.

 

Ragnhild underviser i landskapsarkitektur, stedsutvikling og kommuneplanens arealdel ved NMBU og AHO.

Ragnhild:
ra@vaaresteder.no
tlf 92627534

fellesbilde.png

Byplanlegger og prosessleder med lang erfaring fra å planlegge og lede medvirkningsprosesser. Karoline er vant med å  bistå i planprosesser for å ivareta sosial bærekraft.
 

Karoline er også en engasjerende foredragsholder som formidler hvordan sosial bærekraft ser ut i våre fysiske omgivelser.

Karoline:
kbg@vaaresteder.no
tlf 97501786

fellesbilde.png
bottom of page