top of page

Stemmer for stedet

- et brobyggingsprosjekt  mellom fag og politikk, i tre deler:

Podkastserie

I podkastserien Stemmer for stedet løfter vi frem lokalpolitikkens betydning på tre ulike steder; Bodø, Ullensaker og Stranda. Sammen med fageksperter innen by- og stedsutvikling løfter vi frem problemstillinger og diskuterer hva politikerne er opptatt av når det gjelder å få til god stedsutvikling. 

stemmer for stedet_sort-01_transparent_edited_edited_edited_edited.png

Informasjonsvideoer

I løpet av fire informative og utforskende filmer tar vi opp temaene: planlegging, kommunikasjon, dispensasjon og tillit. Filmene skal bidra til økt refleksjon hos lokalpolitikere rundt deres rolle og oppgaver i et planutvalg. De skal bidra til å kunne se lokale utfordringer i et mer langsiktig perspektiv.

Fasiliteringsopplegg

Ønsker dere bistand til å reflektere sammen og lære mer om ett eller flere av temaene som tas opp i filmene? Våre steder tilbyr et opplegg for å fasilitere for en felles samtale og bygge mer kompetanse på alle de fire temaene.  

Prosjektet er på oppdrag fra KS og finansiert av kommunal- og distrikstdepartementet (KDD). Norsk eiendom har også vært med i podkast-delen av prosjektet. 

bottom of page