top of page

Podkastserien Stemmer for stedet

stemmer for stedet_sort-01.jpg

Den lokale stedsutviklingen skjer i et samspill mellom fag og politikk. Politikere er som regel opptatt av lokale interesser. Noen ganger kan lokale interesser være i konflikt med faglige råd. Dette peker på et behov for en respektfull samtale mellom fag og politikk hvor man anerkjenner hverandres ståsted. Stemmer for stedet er et tredelt formidlingsprosjekt som ønsker å bygge bro og økt forståelse mellom fag og politikk. 
 

Vi har laget en podkastserie, refleksjonsfilmer og et opplegg for opplæring og refleksjon. På denne siden finner du informasjon om podkastene. Episodene finner du i podkaster i menyen, eller der du lytter til podkast.


Høsten 2023 var det lokalvalg i Norge. Og valget handlet også om stedsutvikling. Hvem som kommer til makten i din kommune vil påvirke ditt hjemsted. Alt fra hvor lett det er å sykle til jobb fra der du bor, hvorvidt ny skole skal bygges eller om boligprosjektene skal ha 5 eller 9 etasjer. I podkastserien "Stemmer for stedet" vil du bli litt klokere på hvordan ulike partiers politikk bidrar til å forme lokalmiljøer og steder ulikt.

Vi har laget tre episoder fra tre ulike steder hvor vi sammen med et eminent faglig råd bestående av  Tone Tellevik Dahl, Ellen De Vibe, Gro Sandskjær Hanssen og Erling Dokk Holm,dukker ned i lokale utfordringer og den lokale politikken.

01

 Første episode handler om Bodø. Vi vil komme innom tetthet og hvorvidt Bjørvika skal være et eksempel for etterfølgelse for andre havnefrontutviklinger, nedbygging av matjord til fordel for ny fotballstadion og hvorvidt plandisiplin er et ord alle politikere bør merke seg.

02

Andre episode er fra Stranda kommune på Vestlandet. Her blir vi kjent med de mange utfordringer et sted står ovenfor ved fraflytting, hva turismenæringen gjør og potensielt kan gjøre med et sted og vi drøfter: når er en skole for liten til at det ikke lenger er forsvarlig å holde den åpen?

Insta Stemmer for stedet-8-kopi.png

03

Siste episode er fra Ullensaker, hvor vi går i dybden med hva som skjer når et sted vokser fort, hvorvidt innenfra og ut alltid er riktig politikk og hvor mye offentlig styring det bør være når det gjelder kvalitet.

Prosjektet er på oppdrag fra KS og finansiert av kommunal- og distrikstdepartementet (KDD). Norsk eiendom har også vært med i podkast-delen av prosjektet. 

bottom of page