top of page

Refleksjonsfilmer til lokale planutvalg 

I samarbeid med KS har Våre steder utarbeidet fire filmer som kan brukes til opplæring og refleksjon rundt planutvalgets rolle og oppgaver. Filmene er utviklet på bakgrunn av KS sine erfaringer med politikerveiledning generelt, og fra intervju med utvalgte politikere som sitter i planutvalg og intervjuer med fagekspertise innenfor planlegging.  

 

Vi håper at filmene kan brukes til inspirasjon og refleksjon rundt hvordan lokale politikere kan fungere enda bedre i rollen som planutvalg!

01

Forutsigbarhet - i lokal samfunnsutvikling

En film som skal bidra til å reflektere rundt det å sette retning for lokal samfunnsutvikling, og hvilken rolle et planutvalg kan og bør spille.

 

I filmen blir du bedre kjent med to lokale politikere, Kine Dirro Bøhlerengen og Mahmod Ahmad. I tillegg skal du få høre fra noen stemmer fra gata og fagekspertene Gunnar Ridderstrøm fra NMBU / Norconsult, Ellen De Vibe, tidligere byplansjef i Oslo kommune, Hilde Bøkestad fra DOGA og Dag Ingvar Jacobsen fra Universitetet i Agder. I studio sitter Ragnhild Augustsen og programleder er Karoline Birkeli- Gauss fra Våre steder. 

02

Kommunikasjon - hvem snakker vi med og hvordan?

En film som skal bidra til å reflektere rundt hvem man som planutvalg skal snakke med når, og på hvilken måte. 
 

I filmen blir du bedre kjent med to lokale politikere, Kine Dirro Bøhlerengen og Mahmod Ahmad. I tillegg skal du få høre fra noen stemmer fra gata og fagekspertene Gro Sandskjær Hanssen, forsker fra Oslo Met, Hilde Bøkestad fra DOGA, og Ellen De Vibe, tidligere byplansjef i Oslo kommune. I studio sitter Ragnhild Augustsen og programleder er Karoline Birkeli- Gauss fra Våre steder. 

03

Dispensasjon - når planen ikke passer, hva da?

En film som skal bidra til å reflektere rundt når det er nødvendig å gjøre unntak ved bruk av dispensasjon og når det bør unngås.  
 

I filmen blir du bedre kjent med to lokale politikere, Kine Dirro Bøhlerengen og Mahmod Ahmad. I tillegg skal du få høre fra noen stemmer fra gata og fagekspertene Gunnar Ridderstrøm fra NMBU / Norconsult, Hilde Bøkestad fra DOGA og Kent Geirmund Dagsland Håkull, plansjef i Haugesund kommune. I studio sitter Ragnhild Augustsen og programleder er Karoline Birkeli- Gauss fra Våre steder. 

04

Tillit - hvordan bygge det?

En film som skal bidra til å reflektere rundt hva som bidrar til tillit og forståelse mellom administrasjonen og planutvalget. 
 

I filmen blir du bedre kjent med to lokale politikere, Kine Dirro Bøhlerengen og Mahmod Ahmad. I tillegg skal du få høre fra noen stemmer fra gata og fagekspertene Dag Ingvar Jacobsen fra Universitetet i Agder, Hilde Bøkestad fra DOGA og Ellen De Vine, tidligere byplansjef i Oslo kommune. I studio sitter Ragnhild Augustsen og programleder er Karoline Birkeli- Gauss fra Våre steder. 

Sitter dere igjen med mange spørsmål etter å ha sett disse filmene?

Ønsker dere bistand til å reflektere sammen og lære mer om ett eller flere av temaene som tas opp i filmene? Våre steder tilbyr et opplegg for å fasilitere for en felles samtale og bygge mer kompetanse på alle de fire temaene. For mer informasjon ta kontakt på post@vaaresteder.no  

Prosjektet er på oppdrag fra KS og finansiert av kommunal- og distrikstdepartementet (KDD). Norsk eiendom har også vært med i podkast-delen av prosjektet. 

bottom of page