top of page
Forisde illustrasjon i det grønne_sort_hvit-01.png

Vi gjør deg klokere på
stedsutvikling

Cityscape view at Ålesund in Norway from above.jpg

"Vi er opptatt av at landskapsarkitektur og planlegging skal fremme livskvalitet i lokalsamfunnene våre."

Vi tilbyr rådgivning på sosial bærekraft i stedsutvikling.

landskapsarkitektur

planlegging

prosessledelse

medvirkning

Vi kombinerer kunnskap om menneskelige behov med kunnskap om fysiske omgivelser.

Vi hjelper deg med en helhetlig stedsforståelse som grunnlag for utvikling.

Vi har kompetanse på å lede og designe samskapingsprosesser, arbeide strategisk med offentlige rom og utendørs møteplasser.

Vi er opptatt av kommunikasjon og formidling, og tilbyr skreddersydd podkastproduksjon, foredrag og kurs.

Våre-steder_2.png
bottom of page