top of page
Forisde illustrasjon i det grønne_sort_hvit-01.png

Vi gjør deg klokere på
stedsutvikling

Cityscape view at Ålesund in Norway from above.jpg

"Vi er opptatt av at landskapsarkitektur og planlegging skal fremme livskvalitet i lokalsamfunnene våre."

Vi tilbyr formidling, opplæring og rådgivning innen stedsutvikling.

landskapsarkitektur

planlegging

prosessledelse

medvirkning

Vi kombinerer kunnskap om menneskelige behov med kunnskap om fysiske omgivelser.

Vi hjelper deg med en helhetlig stedsforståelse som grunnlag for utvikling.

Vi har kompetanse på å lede og designe samskapingsprosesser, arbeide strategisk med offentlige rom og utendørs møteplasser.

Vi er opptatt av kommunikasjon og formidling, og tilbyr skreddersydd podkastproduksjon, foredrag og kurs.

Våre-steder_2.png
bottom of page